II Edycja Nagrody im. Profesora Teodora Paliczki

22 marca 2011 roku odbył się finał drugiej edycji Nagrody im. Profesora Teodora Paliczki. Laureatem Nagrody został uczeń klasy 2d VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

PAWEŁ KURA.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się, podobnie jak w roku poprzednim, w ramach sesji popularnonaukowej pt. X Spotkania z Matematyką. W roku 2011 wpłynęło 6 wniosków o przyznanie nagrody. Wszyscy kandydaci spełnili wymogi formalne i zostali przez kapitułę nominowani do nagrody im. Profesora Teodora Paliczki. Byli to:


Karol Bacik

Beata Choroba

Martyna Gajos


Paweł Kura

Marcin Kurka

Piotr Pikul


Nominowani legitymują się licznymi osiągnięciami z zakresu matematyki, cieszą się nienaganną opinią swoich wychowawców i kolegów. Spośród tego grona członkowie kapituły jednomyślnie wyłonili tegorocznego laureata.

PAWEŁ KURA rozpoczął naukę w VIII LO jako laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (2008, 2009), laureat IV Olimpiady Matematycznej dla Gimnazjalistów oraz laureat konkursu "Kangur Matematyczny" ( 2008). Jest laureatem II miejsca XVIII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego "Nudna Matematyka" ( 2009), zdobywcą bardzo dobrego wyniku i nagrody głównej w konkursie "Kangur Matematyczny" (2010), finalistą VII Śląskiego Konkursu Matematycznego (2010).

W roku szkolnym 2010/11 zakwalifikował się do finału VIII Śląskiego Konkursu Matematycznego, oraz półfinału LXII Olimpiady Matematycznej. Jego największym osiągnięciem, wyróżniającym go spośród pozostałych kandydatów jest uzyskanie tytułu finalisty LXI Olimpiady Matematycznej.

Laureat otrzymał nagrodę pieniężną oraz pamiątkową tabliczkę. Również pozostali nominowani otrzymali tabliczki pamiątkowe i nagrody książkowe. W imieniu kapituły wręczyli je: przewodniczący honorowy - prof. dr Krzysztof Rafał Apt, prezes OG PTM - dr Krystyna Skórnik oraz córka profesora Teodora Paliczki - Ewa Paliczka.

Dziesiąta, jubileuszowa sesja popularnonaukowa z cyklu Spotkania z Matematyką podobnie jak w latach poprzednich, zgromadziła wiele osób. Uczestniczyli w niej niemal wszyscy uczniowie klas pierwszych i drugich VIII LO oraz kilkudziesięciu uczniów innych szkół z rejonu Katowic. Przybyło kilkunastu nauczycieli matematyki, a także pracownicy naukowi wyższych uczelni, w szczególności dr hab. Andrzej Smajdor Z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz absolwenci VIII LO: dr hab. Michał Baczyński z UŚ, mgr Paweł Dłotko z UJ, i mgr Łukasz Dawidowski z UŚ. Podobnie jak w roku ubiegłym, uczestników sesji zaszczycił swoją obecnością honorowy przewodniczący kapituły prof. dr Krzysztof Rafał Apt - pracownik naukowy w Centrum Matematyki i Informatyki (CWI) w Amsterdamie, profesor informatyki na Uniwersytecie Amsterdamskim. W programie sesji znalazły się wykłady i referaty popularnonaukowe. Wykład plenarny zatytułowany

"Euromatematyka, czyli dlaczego Parlament Europejski potrzebuje matematyków"

wygłosił prof. dr hab. Wojciech Słomczyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kilkunastominutowe referaty wspierane prezentacjami multimedialnymi przedstawili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie, II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Katowicach, III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach oraz VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach. Święto matematyki miało bardzo bogatą oprawę muzyczną. Występowali uczniowie szkół muzycznych z rejonu Katowic, w większości będący również uczniami VIII LO. Nad organizacją całej imprezy czuwała Pani Prezes OG PTM, dr Krystyna Skórnik, Dyrekcja VIII LO oraz nauczyciele matematyki tegoż Liceum.

Więcej o "X Spotkaniach z Matematyką" na stronie www.mat.8lo.pl

Zobacz galerię zdjęć z rozdania nagród