IV Edycja Nagrody im. Profesora Teodora Paliczki

W dniach 12-13 marca 2013 r. w VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach odbyły się XII Spotkania z Matematyką. Tradycyjnie w pierwszym dniu sesji ogłoszono werdykt Kapituły i uroczyście wręczono Nagrodę im. Profesora Teodora Paliczki.

W roku szkolnym 2012/2013 do nagrody nominowano 7 uczniów. Byli to:

Kapituła postanowiła przyznać tytuł Laureata IV edycji Nagrody Wojciechowi Wańkowi.

WOJCIECH WANIEK jest uczniem klasy 3d.
Był nominowany po raz drugi do Nagrody im. Profesora Teodora Paliczki. Rozpoczął naukę w VIII LO jako laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (2009 i 2010) oraz laureat V Olimpiady Matematycznej dla Gimnazjalistów (2010). Jest finalistą LXIII Olimpiady Matematycznej (2012). W latach 2011, 2013 zakwalifikował się do zawodów II stopnia Olimpiady Matematycznej. Posiada tytuł laureata IX Śląskiego Konkursu Matematycznego (2012). W 2012r uzyskał bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” , zajmując VI miejsce w regionie. W latach 2011, 2013 otrzymał wyróżnienie w tym samym konkursie. Poza tytułem finalisty Olimpiady matematycznej, Wojciech Waniek zdobył również tytuł finalisty Olimpiady Fizycznej (2013). Laureat otrzymał pamiątkową tabliczkę oraz nagrodę pieniężną

Przewodniczący honorowy Krzysztof. R. Apt ogłaszający werdykt kapituły oraz laureat

Pamiątkowa tabliczkaDecyzją Kapituły przyznano w tym roku dwa wyróżnienia. Otrzymali je Mariusz Nowak oraz Beniamin Stecuła.

MARIUSZ NOWAK wyróżnia się przede wszystkim umiejętnością stosowania zaawansowanych narzędzi matematycznych w fizyce. Jest zdobywcą drugiej nagrody na Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców (ICYS 2011 Moskwa) za pracę „Acoustics of Rubbed Singing Bowls” oraz drugiej nagrody na Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców (ICYS 2012 Nijmegen) za pracę „Solitons”. Został laureatem (V miejsce) XXIX Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków za pracę „Rozwiązywanie równań nieliniowych na przykładzie solitonów” (2012). Ponadto uzyskał tytuł laureata nagrody głównej konkursu „Droga na Harvard” Harvard Alumni Club of Poland. Jest finalistą XXXV Regionalnego Konkursu „Rozkosze Łamania Głowy” (2013). W roku szkolnym 2012/13 jest stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

BENIAMIN STECUŁA jest najmłodszym wśród nominowanych. Ma na swym koncie liczne sukcesy z okresu edukacji gimnazjalnej, w tym najbardziej spektakularne: tytuł laureata I miejsca (2012) oraz III miejsca (2009) w Międzynarodowych Mistrzostwach w Grach Matematycznych i Logicznych w Paryżu oraz trzykrotny tytuł laureata w Międzynarodowym Konkursie „Genius Logicus” (Słowacja -2010, 2011, 2012). Jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (2010, 2011, 2012) oraz laureatem VI oraz VII Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2011, 2012). Jako uczeń naszej Szkoły zajął I miejsce w XXI Wojewódzkim Konkursie „Nudna Matematyka” (2012), zakwalifikował się do zawodów II stopnia LXIV Olimpiady Matematycznej (2013) oraz finału XI Olimpiady Lingwistyki Matematycznej (2013). jest laureatem I miejsca XXXV Regionalnego Konkursu „Rozkosze Łamania Głowy” (2013). W roku szkolnym 2012/13 jest podopiecznym Krajowego Funduszy na Rzecz Dzieci dla wybitnie uzdolnionej młodzieży. Wszyscy nominowani otrzymali pamiątkowe tabliczki, natomiast wyróżnieni dostali ponadto nagrody książkowe.

Nominowani wraz z członkami Kapituły
Stoją (od lewej): Ewa Brzózka, Renata Suchanek, Krzysztof R. Apt, Krystyna Skórnik.
Siedzą (od lewej): Michał Krupa, Beniamin Stecuła, Piotr Pikul, Wojciech Waniek, Mariusz Nowak, Alicja Starczewska.

XII Spotkania z Matematyką zgromadziły jak co roku wielu uczniów i nauczycieli. Wykład inauguracyjny zatytułowany: „Dlaczego dyskretna” wygłosił prof. dr hab. Adam Paweł Wojda z Instytutu Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jeden z pierwszych wychowanków Profesora Paliczki. W drugim dniu Sesji zgromadzeni wysłuchali wykładu absolwentki VIII LO, dr Anny Wysoczańskiej-Kuli, zatytułowanego: „Między przypadkiem a matematyką””. Uczniowie VIII LO oraz zaprzyjaźnionych liceów i gimnazjów przedstawili kilka interesujących prezentacji popularyzujących matematykę (więcej na stronie www.mat.8lo.pl)

Zobacz galerię zdjęć z rozdania nagród