XI Edycja Nagrody im. Profesora Teodora Paliczki

Pandemia koronawirusa spowodowała, że przygotowywane na 17 marca 2020 r. tradycyjne Spotkania z Matematyką. nie odbyły się. W rezultacie, ogłoszenie tegorocznego werdyktu Kapituły oraz wręczenie Nagrody miało miejsce w nietypowych warunkach. Nazwiska nominowanych oraz Laureatów Nagrody A.D 2020 zostały odczytane przez Panią Dyrektor VIII LO, mgr Marię Dłotko, w obecności tegorocznych maturzystów w pierwszym dniu matur pisemnych - 8 czerwca 2020 r.


Tegorocznymi nominowanymi byli:


Kapituła w składzie: prof. Maciej Sablik, prof. Krzysztof Rafał Apt, mgr Maria Dłotko, mgr. Renata Suchanek, mgr Anna Lasak - Mazurkiewicz, mgr inż. Ewa Brzózka, mgr Ewa Paliczka przyznała dwie równorzędne Nagrody, których laureatami są tegoroczni maturzyści: ADAM JELIŃSKI i RAFAŁ LOSKA.


ADAM JELIŃSKI

    Jest finalistą LXX Olimpiady Matematycznej Olimpiady Matematycznej. Ponadto, tylko szkolnym 2018/2019, uzyskał tytuł laureata II Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego stopnia XVI Śląskiego Konkursu Matematycznego Krystyny Skórnik, III miejsce w Regionalnym Konkursie „Rozkosze Łamania Głowy”, tytuł finalisty XXXVI Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków, zakwalifikował się do II etapu III Olimpiady Statystycznej aktywny w środowisku szkolnym; należy m.in. do chóru szkolnego, angażuje się w organizację szkolnych konkursów matematycznych (postaw na Pilion, Pilionerzy), organizuje w klasie pomoc koleżeńską. Działa także w Pracowni Pałacu Młodzieży, gdzie m.in. był prowadzącym finał XXXV Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków.


RAFAŁ LOSKA

    Jest finalistą LXX Olimpiady Matematycznej oraz dwukrotnym finalistą Olimpiady Lingwistyki Matematycznej (2019, 2020). Powyższe osiągnięcia są zwieńczeniem sukcesów w kolejnych latach nauki. Rafał został uczniem naszej szkoły jako trzykrotny laureat wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, finalista Olimpiady Matematycznej Juniorów, laureat konkursu matematycznego „Kangur”. W pierwszej klasie zdobył I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym „Nudna Matematyka”, II miejsce w Regionalnym Konkursie „Rozkosze Łamania Głowy”, oraz tytuł laureata XV edycji Śląskiego Konkursu Matematycznego. W roku szkolnym 2018/2019 oprócz sukcesów olimpijskich zdobył tytuł laureata II Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego, tytuł laureata I stopnia XVI Śląskiego Konkursu Matematycznego im. Krystyny Skónik, oraz wynik bardzo dobry w konkursie matematycznym „Kangur”. Rafał Loska jest autorem kilku publikacji: "Zastosowanie interpolacji liniowej Lagrange’a”, "Jak obliczyć pole figury płaskiej”, „Wartość oczekiwana w zadaniach” - stworzonych odpowiednio na XXXIV, XXXV i XXXVI Ogólnopolski Sejmik Matematyków oraz „Modele matematyczne w biologii” - prezentacji wygłoszonej podczas konferencji podsumowującej projekt: „Uniwersytet najlepszych”. Podobnie jak Adam, Rafał angażuje się w organizację szkolnych konkursów matematycznych (postaw na Pilion, Pilionerzy) oraz organizuje klasową pomoc koleżeńską