XII Edycja Nagrody im. Profesora Teodora Paliczki

Miło nam zakomunikować, że również w roku szkolnym 2020/2021, mimo ograniczeń spowodowanych pandemią odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Profesora Teodora Paliczki.


W tym roku, do Nagrody nominowano dziewięciu uczniów. Byli to:


Po zapoznaniu się z wnioskami nominowanych i omówieniu ich osiągnięć członkowie Kapituły, mając na uwadze

w drodze głosowania jednomyślnie postanowili przyznać Nagrodę Michałowi Mańce.
Równocześnie postanowiono przyznać wyróżnienie Kacprowi Dądeli.


MICHAŁ MAŃKA

Jest finalistą LXXI Olimpiady Matematycznej, gdzie uzyskał wyróżnienie IV stopnia. Jako wyróżniony finalista został powołany do reprezentacji Polski na Europejskie Mistrzostwa Matematyki (2020r.), w których zdobył tytuł laureata. Jest laureatem I stopnia XVII Śląskiego Konkursu Matematycznego im. Krystyny Skórnik. Zajął pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym „Nudna Matematyka”. Reprezentował szkołę w międzynarodowym turnieju matematycznym „Naboj”. Michał doskonalił swoje umiejętności biorąc aktywny udział w międzyszkolnej lidze zadaniowej, gdzie również zajął pierwsze miejsce. Warto dodać, że Michał wystartował w tegorocznej Olimpiadzie Matematycznej; już po ogłoszeniu decyzji Kapituły dowiedzieliśmy się, że zakwalifikował się do finału, uzyskując tytuł laureata LXXII Olimpiady Matematycznej. Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się w podczas zakończenia roku szkolnego 2020/2021. W imieniu Kapituły Nagrodę wręczyli : prof. dr hab. Maciej Sablik (przewodniczący) – prezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, prof. dr Krzysztof Rafał Apt (przewodniczący honorowy) – wychowanek prof. Teodora Paliczki, mgr Maria Dłotko – dyrektor VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, mgr inż. Ewa Brzózka – sekretarz i wychowanka Profesora, mgr Anna Lasak-Mazurkiewicz – nauczycielka matematyki w VIII LO i wychowanka prof. T. Paliczki. Laureat otrzymał nagrodę pieniężną oraz pamiątkową tabliczkę. Wyróżniony Kacper Dądela otrzymał pamiątkową tabliczkę, natomiast pozostali nominowani otrzymali nagrodę książkową oraz pamiątkowe dyplomy.

Michał Mańka i Kacper Dądela wraz członkami Kapituły