XIII Edycja Nagrody im. Profesora Teodora Paliczki

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią wróciła tradycja uroczystego wręczenia Nagrody im. Profesora Teodora Paliczki podczas sesji popularnonaukowej z cyklu „Spotkania z Matematyką”. Jubileuszowe, XX Spotkania z Matematyką odbyły się 2 czerwca 2022 r.


W roku szkolnym 2021/2022 nominowanymi do Nagrody byli:


Po zapoznaniu się z wnioskami nominowanych i omówieniu ich osiągnięć członkowie Kapituły podjęli decyzję o przyznaniu tytułu laureata dwóm uczniom, tj.:


Równocześnie postanowiono przyznać trzy równorzędne wyróżnienia dla:

Piotra Kubickiego, Mateusza Przebieracza i Aleksandry Szczyrby


MICHAŁ HOFFMANN

Michał osiągnął spektakularne sukcesy w Olimpiadzie Matematycznej: uzyskał tytuł laureata LXXII Olimpiady Matematycznej (2021r.) oraz finalisty LXXIII Olimpiady Matematycznej (2022r.) Jest laureatem I stopnia XVIII Śląskiego Konkursu Matematycznego im. Krystyny Skórnik a także laureatem IV Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego. Chętnie dzieli się swoja wiedzą z innymi, aktywnie uczestniczy w organizacji szkolnych wydarzeń popularnonaukowych.


MARCIN WYKPIS

Marcin jest dwukrotnym finalistą Olimpiady Matematycznej. Uzyskał tytuł finalisty LXXII Olimpiady Matematycznej (2021r.) i LXXIII Olimpiady Matematycznej (2022r.) Jest laureatem II stopnia XVIII Śląskiego Konkursu Matematycznego im. Krystyny Skórnik a także laureatem IV Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego. Dzięki swoim szczególnym uzdolnieniom jest objęty opieką tutora w dziedzinie matematyki przez Uniwersytet Jagielloński.
W imieniu Kapituły Nagrodę  wręczyli : prof. dr hab. Maciej Sablik (przewodniczący) – prezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego,  prof. dr Krzysztof Rafał Apt (przewodniczący honorowy) – wychowanek prof. Teodora Paliczki, mgr Maria Dłotko – dyrektor VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach oraz mgr inż. Ewa Paliczka – przedstawicielka Rodziny Profesora. Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody pieniężne i pamiątkowe tabliczki, natomiast pozostali nominowani otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. TU PROPONUJĘ ZDJĘCIE NOMINOWANYCH