I Edycja Nagrody im. Profesora Teodora Paliczki

Laureaci I edycji nagrody im. Profesora Teodora Paliczki wraz z Kapitułą

24 marca 2010 roku została wręczona po raz pierwszy nagroda im. Profesora Teodora Paliczki. Uroczystość odbyła się w auli VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach. W tym roku Kapituła podjęła decyzję o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród. Laureatami zostali uczniowie klasy 3d:

SEBASTIAN LISIEWSKI i MICHEL MIGAS.


Członkowie kapituły, wyłaniając laureatów, wzięli pod uwagę szczególne osiągnięcia obydwu kandydatów w dziedzinie matematyki:

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne oraz pamiątkowe tabliczki. W imieniu kapituły wręczyli je: przewodniczący honorowy - prof. dr Krzysztof Rafał Apt, prezes OG PTM - dr Krystyna Skórnik oraz córka profesora Teodora Paliczki - Ewa Paliczka.
W roku szkolnym 2009/2010 nominowanych do Nagrody było 6 uczniów. Poza nagrodzonymi byli to:

Uroczystość wręczenia nagrody została połączona z „Dziewiątymi Spotkaniami z Matematyką”. Jest to sesja popularnonaukowa organizowana tradycyjnie przez VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie oraz Oddział Górnośląski PTM. Impreza zgromadziła ponad 200 osób. Poza gospodarzami obecne były delegacje z kilkunastu szkół z rejonu Katowic. Przybyło szereg zaproszonych gości, w tym przedstawiciele władz miasta, Uniwersytetu Śląskiego, Rady Rodziców oraz Stowarzyszenia Absolwentów VIII LO. Zaproszenie organizatorów przyjęli również:
prof. dr Krzysztof Rafał Apt - pracownik naukowy w Centrum Matematyki i Informatyki (CWI) w Amsterdamie, profesor informatyki na Uniwersytecie Amsterdamskim, prof. dr hab. Ewa Ligocka z Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Ryszard Rudnicki - pracownik naukowy w Instytucie Matematycznym PAN, prof. dr hab. Adam Paweł Wojda z Wydziału Matematyki Stosowanej AGH. Wszyscy są wychowankami Profesora Teodora Paliczki.
Uczestników „Dziewiątych Spotkań z Matematyką” powitała dyrektor VIII LO, mgr Anna Dziedzic. W imieniu Zarządu OG PTM wystąpiła prezes OG PTM, dr Krystyna Skórnik. Przekazała ona przedstawicielce rodziny Profesora Teodora Paliczki, przyznany mu pośmiertnie medal pamiątkowy LX Olimpiady Matematycznej.

W części popularnonaukowej znalazły się wykłady i referaty. Wykład inauguracyjny zatytułowany: „Teoria gier a korki samochodowe” wygłosił prof. dr Krzysztof Rafał Apt (pobierz wykład w formacie .pdf). Kilkunastominutowe referaty wspierane prezentacjami multimedialnymi przedstawili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie, II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Katowicach, III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach oraz VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach.
Uroczystość była okazją nie tylko do oficjalnych „Spotkań z Matematyką”, ale również wielu przyjacielskich rozmów najstarszych ( matura 1964 r.) i najmłodszych (matura 2010 r.) wychowanków Profesora Paliczki, Jego przyjaciół i tych wszystkich, którzy starają się kontynuować zainicjowaną przez Niego przed laty ideę szerzenia kultury matematycznej.

Więcej o „IX Spotkaniach z Matematyką” na stronie www.mat.8lo.pl

Zobacz galerię zdjęć z rozdania nagród